Notices and Updates of News || AUDITNCA

Notice of GMCS Training [ICAN]

This is to notify that GMCS Training is prerequisite for getting certificate of CAP-III of CA course and AT course. Therefore, the student who is qualified in CAP-III examination and AT examination is informed to register their name in the Institute reception for the training upon prescribed fee.


CA Final Pass Percentage May 2016

The  CA Final Results are out today and ICAI has officially declared the CA Final pass percentage May 2016.

 

View the pass percentage for past years click view more


CA CPT and CA Final Result Published Check Your Result

The result of CA CPT and CA Final Conducted under Institute of Chartered Accountant of India for MAY 2016 has been published check your result.


Notice of 60 HRS IT Training

ICAN has published the notice for registration of 60 HRS IT Trainings for students who have not completed the IT Training.


Notice of Election of NCASA

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विद्यार्थी संगठन (NCASA) को निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना


दुईथरी वित्तीय विवरण : नियन्त्रण यसरी गर्न सकिन्छ

कर प्रयोजन र अन्य कार्यका लागि केही ब्याबसायिक संस्थाहरुले दुईथरीका वित्तीय विवरणहरु बनाउँछन् भन्ने कुरा यदाकदा बिभिन्न फोरमहरुमा तातो विवाद बन्ने गरेको छ । दुईथरी वित्तीय विवरणका बारेमा अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक , कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान), आन्तरिक राजश्व विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगायत सबैलाई केही न केही मात्रामा थाहा छ ।